Nieuwe Cursussen

Nieuw!
CURSUS EXISTENTIEFILOSOFIE


6 bijeenkomsten op woensdagmorgen vanaf 3 oktober 2018

Nu de georganiseerde religies hun invloed verliezen, vertrouwde sociale verbanden uit elkaar vallen, voelen steeds meer mensen zich op zichzelf terug geworpen. Ze zijn genoodzaakt de zin van hun bestaan zelf te ontdekken. Maar waar is deze te vinden? Op deze vraag sluit de existentiefilosofie naadloos aan.
De 19e eeuwse S¿ren Kierkegaard benadrukt als eerste filosoof het belang van de individuele ervaring. Hij is wars van alle systeemdenken en beschrijft in zijn werk de psychische worsteling om tot een authentiek bestaan te komen.
Jean Paul Sartre stelt dat de mens veroordeeld is tot vrijheid. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen bestaan en de opdracht is die verantwoordelijkheid serieus te nemen. Simone de Beauvoir stelde dat de 'vrouw' niet wordt geboren, maar wordt 'gemaakt'. Vooral haar romans zijn een goede illustratie van het vertrekpunt van de existentiefilosofie, de concrete individuele situatie.
Sartre noemde het werk van Albert Camus existentialistisch. Camus schetst in de roman De Vreemdeling en het filosofische werk De Mythe van Sysifus de absurditeit van het bestaan. Hij raakte in diskrediet bij de Franse filosofen toen hij het boek uitbracht 'De Mens in Opstand'. Het kostte hem de vriendschap met Sartre en De Beauvoir. In 1957 ontving Camus de Nobelprijs voor de literatuur.
Zowel Sartre als Camus schreven romans en toneelstukken naast hun filosofische oeuvre. De Beauvoir schreef ook romans.

Bij deze cursus hoort een syllabus, die aan het begin van de cursus aan de deelnemers wordt uitgereikt.

Docent: drs. Martin Olden
Tijd: woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
Data: 3, 10, 24 en 31 oktober, 14 en 21 november
Plaats: Deventerweg 119, 7203 AE Zutphen
Kosten: € 110,– (inclusief koffie of thee, syllabus).

Dit bedrag dient u over temaken naar IBAN NL27 ASNB 0707 6441 94 van
M.A. Olden te Zutphen onder vermelding van 18 womo b.

Nieuw!
OPNIEUW OP HET PROGRAMMA: CURSUS LEVENSKUNST


7 bijeenkomsten op vrijdagmorgen vanaf 5 oktober 2018

Question Filosofie heeft meer dan twintig keer de cursus 'Filosofie van de Levenskunst' aangeboden. Het merendeel van de cursisten volgde de cursus een tweede maal, omdat ze er veel aan hadden in hun dagelijks leven.

Levenskunst is een op de huid geschreven, praktische filosofie die de mens nieuwe mogelijkheden biedt om met de vragen en problemen van deze tijd om te gaan. Belangrijke vragen zijn: kunnen wij onszelf blijven in een leven dat vaak geregeerd lijkt te worden door technologie en onpersoonlijke bureaucratische instellingen? Wat kunnen we nog geloven? Hoe blijven we psychisch gezond? Zijn wij nog in staat om te genieten van het leven?

In de filosofie van de levenskunst wordt uitgebreid aandacht besteed aan het omgaan met gevoelens (als woede, verdriet) en pijn. En natuurlijk wordt ook de vraag gesteld hoe we met onze medemens moeten omgaan. Wat is liefde eigenlijk? Uiteindelijk leert de levenskunst ons een houding te bepalen ten opzichte van onze laatste ontmoeting, die met de dood.

We behandelen een gedeelte van het boek van Wilhelm Schmid: Filosofie van de Levenskunst, uitg. Ambo. Dit boek is antiquarisch verkrijgbaar, zie bijv. bol.com www.antiqbook.com. Kunt u het boek helemaal niet meer verkrijgen, neem dan contact ons op via martinolden@gmail.com

Docent: drs. Martin Olden
Tijd: vrijdag van 9.45 tot 11.45 uur
Data: 5, 12, 19 en 26 oktober, 9, 16 en 30 november 2018
Plaats: Mariaschool, Tengnagelshoek 6, 7201 NE Zutphen
Kosten: € 175 (inclusief koffie of thee, exclusief boek).

Dit bedrag dient u over temaken naar IBAN NL27 ASNB 0707 6441 94
van M.A. Olden te Zutphen onder vermelding van 18 womi b.

Nieuw! Leesgroep Spinoza

In het voorjaar 2019 starten we op dinsdagavond in samenwerking met Rikus Koops, Spinozadeskundige, een leesgroep die zich bezig met De Verhandeling over de Verbetering van het Verstand van Spinoza. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met martinolden@gmail.com

E-mail martinolden@gmail.com
FILOSOFIE IN ZUTPHEN
in huiselijke omgeving – koffie en thee staan klaar | Home

ontwerp en realisatie www.dedocontwerpers.com