Wat is Levenskunst?
Levenskunst is een manier van leven die kan leiden tot een duurzame vorm van geluk. Levenskunst is geen psychotherapie, hoewel het effect ervan kan zijn wat therapie beoogt. Overigens gaat het hier niet over het oplossen van persoonlijke problemen maar over het aanleren van een realistische levenshouding. De levenskunst is een op de huid geschreven, praktische filosofie die de mens nieuwe mogelijkheden biedt om met de vragen en problemen van deze tijd om te gaan.
Hoewel de levenskunst zich aansluit bij het leven van alledag, is ze niet gemakkelijk te realiseren. In de filosofie zijn heel wat denkers te vinden die zich de levenskunst eigen hebben gemaakt en dit naar buiten kenbaar hebben gemaakt. Voorbeelden zijn Aristoteles, Michel de Montaigne, Spinoza en tegenwoordig Wilhelm Schmid.
Kunnen wij onszelf blijven in ons leven dat soms geregeerd lijkt te worden door technologie en onpersoonlijke bureaucratische instellingen? Wat kunnen we nog geloven? Hoe blijven we psychisch gezond? Zijn wij nog in staat om te genieten van het leven?

Het gebied van de levenskunst ligt daar waar wetenschap en geloof geen antwoorden meer kunnen geven. De levenskunst begint met vragen.

Je zou ook kunnen zeggen dat de levenskunst beoefend wordt in het onzekere gebied tussen de psychologie en de filosofie. De levenskunst houdt zich niet zo zeer met de grote vragen bezig als: wat is waarheid? Wat is tijd? Maar de levenskunst vraagt zich wel af hoe wij met onze tijd kunnen omgaan op een zodanige manier dat we niet geregeerd worden door onze agenda. En wat waarheid, eerlijkheid voor ons persoonlijk inhoudt.

In de filosofie van de levenskunst wordt uitgebreid aandacht besteed aan het omgaan met gevoelens (als woede, verdriet) en pijn. En natuurlijk wordt ook de vraag gesteld hoe we met onze medemens moeten omgaan. Wat is liefde eigenlijk?
Uiteindelijk leert de levenskunst ons een houding te bepalen ten opzichte van onze laatste ontmoeting, die met de dood.

Sinds de oprichting van Stichting Question Filosofie in 2002 zijn meer dan twintig cursussen gegeven over het boek van Wilhelm Schmid: Filosofie van de Levenskunst. Dat de cursus gewaardeerd wordt, blijkt uit het feit dat meer dan de helft van de cursisten zich nog een keer opgeven om het boek van Wilhelm Schmid een tweede maal diepgaand te bestuderen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in een cursus Levenkunst, kunt u contact opnemen met Martin Olden, martinolden@gmail.com
FILOSOFIE IN ZUTPHEN
in huiselijke omgeving – koffie en thee staan klaar | Home

ontwerp en realisatie www.dedocontwerpers.com