Wat is QUESTION FILOSOFIE en wat zijn de doelstellingen?
STICHTING QUESTION FILOSOFIE is opgericht in januari 2002 en heeft als doel een filosofische levenshouding te stimuleren door middel van cursussen, lezingen en andere activiteiten. Een filosofische levenshouding houdt in zelf (leren) nadenken over de belangrijke kwesties van het leven: Wie ben ik? Wat is de zin van het (menselijk) bestaan? Wat is de wereld? Wat heb ik te doen in deze wereld?
Sinds haar oprichting heeft QUESTION FILOSOFIE cursussen gegeven over onder meer de geschiedenis van de westerse filosofie, praktische filosofie, levenskunst. Deelnemers ervaren, soms tot hun verrassing, dat filosofie een bijdrage kan leveren aan een evenwichtiger en zinvoller bestaan.
De cursus 'Levenskunst' staan altijd op ons programma. Opmerkelijk, want de filosofie van de levenskunst is niet gemakkelijk. In de loop van de cursus blijken deelnemers de behandelde stof naar hun dagelijks leven te kunnen vertalen.
Dit najaar staat de cursus Filosofie van de Levenskunst weer op het programma. We behandelen het boek van Wilhelm Schmid.
Een van de doelstellingen van Question Filosofie is om de filosofie meer bekendheid te geven. Vandaar dat wij enthousiast meewerken aan het FilosofiecafŽ Zutphen, dat in 2013 is opgericht. Zie filosofiecafe.nl

Wat begon als een experiment is een vast onderdeel van ons programma geworden, het samen bestuderen van het werk van Benedictus de Spinoza.. In voorgaande jaren hebben we meerdere keren in een werkgroep de Ethica van Spinoza bestudeerd.
LEESGROEP SPINOZA
In het voorjaar 2019 starten we op dinsdagavond in samenwerking met Rikus Koops, Spinozadeskundige, een leesgroep die zich bezig met De Verhandeling over de Verbetering van het Verstand van Spinoza. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met martinolden@gmail.com
FILOSOFIE IN ZUTPHEN
in huiselijke omgeving – koffie en thee staan klaar | Home

ontwerp en realisatie www.dedocontwerpers.com