Als u zelf een cursus of lezing wilt bestellen…

De afgelopen jaren heeft Question Filosofie onder meer de volgende activiteiten georganiseerd. Wanneer u als organisatie of groep interesse heeft in een cursus, lezing of themadag, kunt u contact opnemen met Question Filosofie.

Beginnerscursussen

Cursus ‘De Wereld van Sofie’
In deze cursus gaan we filosoferen aan de hand van het bekende boek ‘De Wereld van Sofie’. We zullen zien dat filosofische vragen te maken hebben met belangrijke kwesties die wij in ons eigen leven tegenkomen. Dit boek is een inleiding in de geschiedenis van de filosofie, ingebed in een leuke roman. De docent zal de behandelde stof vertalen naar hedendaagse voorbeelden. Er is voldoende gelegenheid voor discussie. Het boek wordt uitgegeven door Houtekiet.

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van twee uur.

Wat is filosofie en wat heb je eraan?
Inleidende cursus aan de hand van thema’s als waarheid, vrijheid, schuld en verantwoordelijkheid, het ik, denken en voelen, eenzaamheid en verbondenheid, geluk.

Wat heeft filosofie met de praktijk van alledag te maken? Alles. Filosoferen is denken over de werkelijkheid van alle dag. Mensen hebben altijd gefilo¬sofeerd en zullen dit altijd blijven doen.
'Filosoferen' is dus praktisch, en bovendien erg leuk. Ieder mens denkt. Filosoferen is zich bewust worden van dit denken. In deze cursus zult u ontdekken dat filosofie met u zelf te maken heeft, en dat u door te filosoferen vrijer in het leven komt te staan.
De deelnemers ontvangen een syllabus. Iedere bijeenkomst houdt de docent een korte inleiding waarna er over de behandelde stof met elkaar van gedachten wordt gewisseld.

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van twee uur.

Cursus ‘Het Schilderij Spreekt’
Een cursus over Filosofie en Kunst

Volgens Nietzsche is het kunstwerk beter in staat ons iets mee te delen dan de filosofie. Het kunstwerk toont ons een aspect van de werkelijkheid, waar de filosofie geen woorden voor heeft. Maar als wij geraakt worden door een kunstwerk, wat gebeurt er dan met ons? We zoeken naar woorden om ons rendez-vous te beschrijven met het schilderij.

In deze cursus hebben we het over die ontmoeting. En we gebruiken de filosofie om een kunstwerk nu eens echt goed te bekijken. Filosofen zullen onze gidsen zijn. Dat betekend verrassende ontmoetingen tussen Plato en Rafael, Heidegger en Van Gogh, Foucault en Velazquez, Wilhelm Schmid en Hopper.

We leren ook een bekend schilderij vanuit een onverwacht perspectief leren zien. Het schilderij spreekt. Met andere woorden, we krijgen een (hernieuwde) relatie met het kunstwerk door de filosofische beschouwing.
Bij deze cursus ontvangt u een syllabus met afbeeldingen van kunstwerken.

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten

Cursus Levenskunst

Levenskunst is een bekend onderwerp in de filosofie. Levenskunst is het vermogen om het leven zelf een richting te kunnen blijven geven ondanks de onverwachte en vaak onprettige ervaringen van het menselijk bestaan. Is dit te leren?
Bekende filosofen hebben geschreven over manieren om met haat, woede en rouw maar ook met positieve gevoelens en het genieten om te gaan.
In deze cursus onderzoeken we alledaagse gedachten en gevoelens. We gebruiken een aantal hoofdstukken uit het schitterende boek ‘Filosofie van de Levenskunst’ van Wilhelm Schmid, die ons een filosofische houding laat zien die leidt tot een positieve aanvaarding van het eigen bestaan.
De cursus levenskunst is niet bedoeld als therapie. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de les door 10 bladzijden per bijeenkomst te lezen.

De cursus bestaat uit 18 bijeenkomsten.


Voor gevorderden

Werkgroep Spinoza’s Ethica
Spinoza (1632 – 1677) is Nederlands bekendste filosoof. Volgens hem leidt filosofie naar geluk. Dit is te lezen in zijn hoofdwerk ‘Ethica’. Er zijn filosofen die beweren dat je maar één filosofieboek hoeft te lezen, namelijk Spinoza’s Ethica.
Het is geen gemakkelijk boek en de werkgroep is dan ook bedoeld voor mensen die bereid zijn veel tijd te stoppen in het bestuderen van de weinig toegankelijke tekst.
Question Filosofie wil graag zo veel mogelijk geïnteresseerden met dit boek laten kennis maken. Vandaar dat najaar 2010 de zevende werkgroep Ethica wordt georganiseerd. Dit keer wordt deze werkgroep gehouden in Enschede.
Er zijn 10 maandelijkse bijeenkomsten.
Wanneer er voldoende deelnemers zijn, starten we weer een werkgroep ‘Ethica’.
Bent u geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op.

Lezingen door drs. Martin Olden

1) Wat is filosofie en wat heb je eraan?
2) Levenskunst
3) Edward Hopper en de filosofie van de eenzaamheid
4) Oosterse(?) en westerse(?) wijsbegeerte
5) Spinoza
6) Filosofie in de Republiek in de 17e eeuw
7) Kunstschatten van Zuid-India
8) Over de film Edipo Re van Pasolini
9) Over de film Ober van Alex van Warmerdam

FILOSOFIE IN ZUTPHEN
in huiselijke omgeving – koffie en thee staan klaar | home

ontwerp en realisatie www.dedocontwerpers.com